Repertorio da prensa da emigración galega

----
Céltiga foi o punto de encontro da intelectualidade galega residente en Arxentina entre 1924 e 1932. Eduardo Blanco-Amor, Eliseo Pulpeiro e Ramón Suárez Picallo foron os directores literarios dunha publicación pola que desfilaron Castelao, Maside, Suárez Couto, Francisco Asorey, Luis Ksado… Un expoñente de galeguidade que repousaba en varios sitios (Fundación Penzol, Universidade de Santiago, Real Academia Galega, Instituto Sarmiento) e que agrupamos, dixitalizamos e poñemos ao teu dispor.
Subtítulo:

Revista Gallega de arte, crítica, literatura y actualidades: Publicación quincenal editada por la "Editorial Céltiga"
Revista Gallega de arte, crítica, literatura y actualidades: Publicación quincenal editada por los talleres gráficos Virs

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1924
Fin:
1932
Fundación
Domingo Rial Seijo; Ramón Peña;
Dirección literaria
Adolfo Vázquez Gómez; Eduardo Blanco Amor; Eliseo Pulpeiro; Ramón Suárez Picallo;
Dirección
Domingo Rial Seijo; Ramón Peña;
Xerencia
Domingo Rial Seijo;
Colaboración
A. Castro Seijo; A. Zapata García; Avelino Díaz; E. Montes; E. Paz Hermo; F. Lorenzo Rico; Lino Pérez; Luis Bouza Brey; Manuel Oliveira; Ramón Lorenzo Garrido; Rogelio Rodríguez Díaz; S. Guerrero; Santiago Gómez Tato; Vicente Barros; Vicente Tolosa; X. Lesta Meis; Xosé Ares Miramontes; Castelao; Antón Alonso Ríos; Antonio Noriega Varela; Eduardo Blanco Amor; Francisca Herrera Garrido; José Pena; Julio Sigüenza; Ramón Cabanillas; Ramón Suárez Picallo; Roberto Blanco Torres; Vicente Risco; Victoriano Taibo; Xosé Filgueira Valverde; Xosé Núñez Búa;
Periodicidade:
Quincenal, aparece os días 10 e 25 de cada mes
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
28,5 x 20 cm.
Extensión:
Variable entre 32 e 40 páxinas, pero increméntase nos números extraordinarios
Prezo:
N.º solto: 0,20-0,30$; 6 meses: 3$; 1 ano: 6$; España (1 ano): 18 ptas.; exterior (1 ano): 3$ ouro
Lugares de distribución:
Ten axencias en Galicia e Uruguai. Tamén ten axentes-correspondentes en moitas cidades arxentinas (Córdoba, Bahía Blanca, La Plata, Avellaneda, Tandil, Mendoza, Río Gallegos etc.); Asunción, Santiago de Chile, Baía, Punta Arenas, Antofagasta
Redacción:
C. Pellegrini, 62. Bos Aires
Cangallo, 910. Bos Aires
Garay, 2563. Bos Aires
Gascón, 329-333. Bos Aires
Mayo (Avenida), 1370, 8º. Bos Aires
Imprenta:
Impta. López y Cª, Bolívar, 525. Bos Aires.
La Gráfica, Parana, 333. Bos Aires.
Talleres Gráficos A. de Martino, 24 de noviembre, 47-65. Bos Aires.
Talleres Gráficos Virs, Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Revista cultural ilustrada, que conta coa colaboración de importantes personalidades galegas que abordan diferentes temas galegos, na que se observa a liña galeguista, que se acentúa coa inclusión da sección "Idearium Galeguista". As seccións "Motivos de Crónica" ou "El momento de Galicia" analizan a actualidade galega e da colectividade. A revista, nun intento por achegarlles aos lectores a realidade cultural galega, inclúe notas biográficas de artistas galegos, comentarios bibliográficos, reprodución gráfica da súa obra ou colaboracións literarias, así como a cultura contemporánea, principalmente a literatura arxentina ("Firmas sudamericanas", "Poetas argentinos" etc.). Tamén informa da actualidade galega, destacando as páxinas gráficas con noticias de Galicia ou a sección "Galicia Deportiva", noticias que se complementan con artigos en que se analizan diferentes aspectos da realidade galega (agricultura, política etc.). Contén informacións da colectividade e das asociacións ("Por nuestras sociedades"); posicionándose en situacións concretas respecto á orientación de determinadas institucións como o Centro Gallego de Bos Aires. Por último, inclúe notas da actualidade arxentina ("Teatrales", "Deportes") e páxinas dedicadas á muller e aos nenos ("Páginas infantiles", "Labores femeninas").
Observacións:
Segundo Avelino Díaz, habería unha primeira época desta revista a comezos da década de 1920. En 1927, chégase a un acordo con J. R. Lence, director-propietario do Correo de Galicia, polo que as dúas publicacións mancomunan a súa administración en mans de Domingo Rial Seijo, e Lence ocupa o cargo de asesor literario de Céltiga.
Ilustracións:
Publicación cun coidado deseño, que inclúe numerosas ilustracións, localizadas principalmente nas páxinas centrais. Aparecen fotografías (institucionais, de sociedades, paisaxes, motivos galegos etc.), reproducións de obras dos artistas galegos máis destacados, debuxos e viñetas humorísticas.
Publicidade:
Moi abundante, con anuncios de establecementos comerciais, compañías de navegación, produtos de consumo, compañías de seguros, bancos, profesionais etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1924: n.º 1-7
1925: n.º 8-24
1926: n.º 25-48
1930: n.º 141
Créditos:

Créditos

Institucións colaboradoras:

n. 1

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 1 30/9/1924
n. 2 12/10/1924
n. 3 30/10/1924
n. 4 15/11/1924
n. 5 30/11/1924
n. 6 15/12/1924
n. 7 30/12/1924
n. 8 15/1/1925
n. 9 30/1/1925
n. 10 15/2/1925
n. 11 28/2/1925
n. 12 25/6/1925
n. 13 10/7/1925
n. 14 25/7/1925
n. 15 10/8/1925
n. 16 25/8/1925
n. 17 10/9/1925
n. 18 25/9/1925
n. 19 10/10/1925
n. 20 25/10/1925
n. 21 10/11/1925
n. 22 25/11/1925
n. 23 10/12/1925
n. 24 25/12/1925
n. 25 10/1/1926
n. 26 25/1/1926
n. 27-28 2/1926
n. 29-30 3/1926
n. 31 10/4/1926
n. 32 25/4/1926
n. 33 10/5/1926
n. 34 25/5/1926
n. 35 10/6/1926
n. 36 25/6/1926
n. 37-38 25/7/1926
n. 39 10/8/1926
n. 40 25/8/1926
n. 41 10/9/1926
n. 42 25/9/1926
n. 43 10/10/1926
n. 44 25/10/1926
n. 45 10/11/1926
n. 46 25/11/1926
n. 47 10/12/1926
n. 48 25/12/1926
n. 49 10/1/1927
n. 50 25/1/1927
n. 51 10/2/1927
n. 52 25/2/1927
n. 53 10/3/1927
n. 54 25/3/1927
n. 55 10/4/1927
n. 56 25/4/1927
n. 57 10/5/1927
n. 58 25/5/1927
n. 59 10/6/1927
n. 60 25/6/1927
n. 61 10/7/1927
n. 62 25/7/1927
n. 63 10/8/1927
n. 64 25/8/1927
n. 65 10/9/1927
n. 66 25/9/1927
n. 67 10/10/1927
n. 68 25/10/1927
n. 69 10/11/1927
n. 70 25/11/1927
n. 71 10/12/1927
n. 72 25/12/1927
n. 73 10/1/1928
n. 74 25/1/1928
n. 75 10/2/1928
n. 76 25/2/1928
n. 77 10/3/1928
n. 78 25/3/1928
n. 79 10/4/1928
n. 80 25/4/1928
n. 81 10/5/1928
n. 82 25/5/1928
n. 83 10/6/1928
n. 84 25/6/1928
n. 85-86 25/7/1928
n. 87 10/8/1928
n. 88 25/8/1928
n. 89 10/9/1928
n. 90 25/9/1928
n. 91 10/10/1928
n. 92 25/10/1928
n. 93 10/11/1928
n. 94 25/11/1928
n. 95 10/12/1928
n. 96 25/12/1928
n. 97 10/1/1929
n. 98 25/1/1929
n. 99 10/2/1929
n. 100 25/2/1929
n. 101 10/3/1929
n. 102 25/3/1929
n. 103 10/4/1929
n. 104 25/4/1929
n. 105 10/5/1929
n. 106 25/5/1929
n. 107 10/6/1929
n. 108 25/6/1929
n. 109-110 25/7/1929
n. 111 10/8/1929
n. 112 25/8/1929
n. 113 10/9/1929
n. 114 25/9/1929
n. 115 10/10/1929
n. 116 25/10/1929
n. 117 10/11/1929
n. 118 25/11/1929
n. 119 10/12/1929
n. 120 25/12/1929
n. 121 15/1/1930
n. 122-123 10/2/1930
n. 124 25/2/1930
n. 125 10/3/1930
n. 126 25/3/1930
n. 127 10/4/1930
n. 128 25/4/1930
n. 129 10/5/1930
n. 130 25/5/1930
n. 131 10/6/1930
n. 132 25/6/1930
n. 133-134 25/7/1930
n. 135 10/8/1930
n. 136 25/8/1930
n. 137 10/9/1930
n. 138 25/9/1930
n. 139 10/10/1930
n. 140 25/10/1930
n. 141 10/11/1930
n. 142 25/11/1930
n. 143 10/12/1930
n. 144 25/12/1930
n. 145 10/1/1931
n. 146 25/1/1931
n. 147 10/2/1931
n. 148 25/2/1931
n. 149 10/3/1931
n. 150 25/3/1931
n. 151 10/4/1931
n. 152 25/4/1931
n. 153 10/5/1931
n. 154 25/5/1931
n. 155 10/6/1931
n. 156 25/6/1931
n. 157-158 25/7/1931
n. 159 10/8/1931
n. 160 25/8/1931
n. 161 10/9/1931
n. 162 25/9/1931
n. 163 10/10/1931
n. 164 25/10/1931
n. 165 10/11/1931
n. 166 25/11/1931
n. 167 10/12/1931
n. 168 25/12/1931
n. 169-170 25/1/1932
n. 171 10/2/1932
n. 172 25/2/1932
n. 173 10/3/1932
n. 174 31/3/1932
n. 175-176 25/4/1932
n. 177-178 25/5/1932
n. 179-180 25/6/1932
n. 181-182 25/7/1932