Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista mensual: Órgano del Centro Gallego
N.º 20: Órgano del Centro Gallego
N.º 36: Revista mensual del Centro Gallego

Lema:
N.º 24: Difusión de la cultura gallega y amor a la raza hispana
Lugar:
Córdoba [nac. Arxentina]
Época:
Inicio:
1920
Fundación
Juan P. de Santiago;
Dirección
Manuel Fernández González. nº 4-14, 51;
Administración
Juan P. de Santiago. nº 4-14;
Colaboración
Avelino Rodríguez Elías; Gerardo Álvarez Limeses; Herminia Fariña; Ignacio Cruces; J. Ramón Lence; Joaquín Pesqueira; Juan José Vélez; Juan P. de Santiago; Justo S. López de Gomara; M. Fernández González; Álvaro de las Casas; Fortunato Cruces; Gumersindo Busto; Manuel Castro López;
Comezo-cese:
1920-
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán, con textos en galego
Formato:
27 x 18 cm.
Extensión:
Xeralmente 36 páxinas, pero hai números que chegan a 62 páxinas
Prezo:
Distribución gratuíta a socios. Prezo dun exemplar: 0,50$
Redacción:
Lima, 235. Córdoba [nac. Arxentina]
Ituzaingó, 169. Córdoba [nac. Arxentina]
Imprenta:
Imprenta La Etzevariana, Rosario de Santa Fe, 356. Córdoba [nac. Arxentina].
Contido:
Revista editada polo Centro Gallego de Córdoba, coa finalidade de informar aos seus integrantes das actividades da entidade e doutros asuntos do seu interese. No seu primeiro número, baixo o título de «A los gallegos. Nuetros propósitos», destácase claramente que o seu propósito é «llevar al hogar de los estimables consocios una publicación de carácter regional, que reproduzca fielmente el sentir de la vida en el terruño, en todos sus aspectos (...) que sirva a la vez de portavoz de las sanas ideas que suspiecie nuestra sociedad, reperesentativa de la noble y altiva raza gallega». Inclúe numerosos artigos que achegan aos socios á realidade cultural galega, e á actualidade da mesma. Complétase con novas da colectividade e colaboracións literarias.
Ilustracións:
Escasas, fotografías de actos sociais, "galería infantil", de personalidades, escenas e paisaxes galegas. Na portada adoitan reproducir un motivo típico de Galicia.
Publicidade:
Localizada nas páxinas iniciais e finais da publicación. Aparecen anuncios de establecementos comerciais, produtos de consumo, bancos, compañías de navegación, hoteis, importadores etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1920: n.º 1, 3, 6, 7
1921: n.º 15, 20
n. 1

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 1 5/1920
n. 3 7/1920
n. 6 10/1920
n. 7 11/1920
n. 15 7/1921
n. 20 12/1921