Repertorio da prensa da emigración galega

----

Boletín Oficial del Centro Gallego

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista Mensual
A partir do n.º 8: Publicación Mensual
A partir do n.º 132: Boletín Mensual
A partir do n.º 161: Revista Mensual

Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1913
Colaboración
Avelino Rodríguez Elías; Boullosa del Rio; E. Labrat; Fermín Calzada; J. Barcia Caballero; J. Valés Failde; José M. Salavarría; José Novo; José S. Prol; Juan A. Alsina; Julio Dávila; Manuel Nóvoa Costoya; Marqués de Figueroa; Rodrigo Sanz; Rogelio Rodríguez Díaz; Eduardo Blanco Amor; Eduardo Pondal; Emilia Pardo Bazán; Fortunato Cruces; Manuel Lustres Rivas; Manuel Murguía; Prudencio Canitrot;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Predominio do castelán
Formato:
26,5 x 17,5 cm
Extensión:
Variable, entre 16 e 36 páxinas, algún número extraordinario chega a 64 páxinas
Tiraxe:
Entre 12.000 e 16.000 exemplares
Redacción:
Belgrano, 2189. Bos Aires
Victoria, 1176. Bos Aires
Moreno, 1620. Bos Aires
Imprenta:
Imprenta La Aurora, Chile, 424. Bos Aires.
Imprenta José A. Santos, Catamarca, 145. Bos Aires.
Imprenta José A. Santos, Venezuela, 1133. Bos Aires.
Talleres Gráficos J. Estrach, Humberto I, 966. Bos Aires.
Contido:
Boletín editado polo Centro Gallego, que informa sobre as actividades do Centro e a súa vida interna (doazóns, socios ingresados, servizos médicos, resolucións das comisións directivas, movemento de caixa, Memoria anual, etc.). A publicación complétase con artigos referidos a Galicia, á sociabilidade dos emigrantes, defendendo a necesidade de asociarse ás institucións, e á defensa dos galegos en Arxentina.
Observacións:
O último número do Boletín é o 163, correspondente ao 31-06-1926. Posteriormente cambia de título pasando a denominarse Galicia: Revista del Centro Gallego.
Ilustracións:
Na portada aparece unha alegoría de Galicia, que posteriormente é substituída polo escudo de Galicia e unha fotografía do edificio do Centro Gallego. As ilustracións, en xeral son escasas, agás algúns números extraordinarios. Inclúe fotografías das instalacións sociais e evocadoras de Galicia.
Publicidade:
Abundante, inclúe anuncios comerciais, de bancos, compañías de navegación. Aparece unha sección de avisos recomendados e páxinas especiais para anuncios de socios.
Relacionadas:
Boletín Informativo del Centro Gallego de Buenos Aires. (Publicacións editadas pola mesma sociedade en distintas épocas); Región Galaica. 1907 (Outro dos voceiros sociais do Centro Gallego de Bos Aires.); Galicia [Bs As 1926]. 1926 (Outro dos voceiros sociais do Centro Gallego de Bos Aires.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1913: n.º 1-12
1914: n.º 13-24
1916: n.º 37-48
1917: n.º 49-58, 60
1918: n.º 61-62, 65-72
1919: n.º 73-75, 77-84
1920: n.º 85-96
1921: n.º 97-109
1922: n.º 110-121
1923: n.º 122-133
1924: n.º 134-145
1925: n.º146-157
1926: n.º 158-163
n. 001

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 001 1/1/1913
n. 002 1/2/1913
n. 003 1/3/1913
n. 004 1/4/1913
n. 005 1/5/1913
n. 006 1/6/1913
n. 007 1/7/1913
n. 008 1/8/1913
n. 009 1/9/1913
n. 010 1/10/1913
n. 011 1/11/1913
n. 012 1/12/1913
n. 013 1/1/1914
n. 014 1/2/1914
n. 015 1/3/1914
n. 016 1/4/1914
n. 017 1/5/1914
n. 018 1/6/1914
n. 019 1/7/1914
n. 020 1/8/1914
n. 021 1/9/1914
n. 022 1/10/1914
n. 023 1/11/1914
n. 024 1/12/1914
n. 037 1/1/1916
n. 038 1/2/1916
n. 039 1/3/1916
n. 040 1/4/1916
n. 041 1/5/1916
n. 042 1/6/1916
n. 043 1/7/1916
n. 044 1/8/1916
n. 045 1/9/1916
n. 046 1/10/1916
n. 047 1/11/1916
n. 048 1/12/1916
n. 049 1/1/1917
n. 050 1/2/1917
n. 051 1/3/1917
n. 052 1/4/1917
n. 053 1/5/1917
n. 054 1/6/1917
n. 055 1/7/1917
n. 056 1/8/1917
n. 057 1/9/1917
n. 058 1/10/1917
n. 060 1/12/1917
n. 061 1/1/1918
n. 062 1/2/1918
n. 065 1/5/1918
n. 066 1/6/1918
n. 067 1/7/1918
n. 068 1/8/1918
n. 069 1/9/1918
n. 070 1/10/1918
n. 071 1/11/1918
n. 072 1/12/1918
n. 073 1/1/1919
n. 074 1/2/1919
n. 075 1/3/1919
n. 077 1/5/1919
n. 078 1/6/1919
n. 079 1/7/1919
n. 080 1/8/1919
n. 081 1/9/1919
n. 082 1/10/1919
n. 083 1/11/1919
n. 084 1/12/1919
n. 085 1/1/1920
n. 086 1/2/1920
n. 087 1/3/1920
n. 088 1/4/1920
n. 089 1/5/1920
n. 090 1/6/1920
n. 091 1/7/1920
n. 092 1/8/1920
n. 093 1/9/1920
n. 094 1/10/1920
n. 095 1/11/1920
n. 096 1/12/1920
n. 097 1/1/1921
n. 098 1/2/1921
n. 099 1/3/1921
n. 100 1/4/1921
n. 101 1/5/1921
n. 102 1/6/1921
n. 103 1/7/1921
n. 104 1/8/1921
n. 105 1/9/1921
n. 106 1/10/1921
n. 107 1/11/1921
n. 108 1/12/1921
n. 109 31/12/1921
n. 110 31/1/1922
n. 111 28/2/1922
n. 112 31/3/1922
n. 113 30/4/1922
n. 114 31/5/1922
n. 115 30/6/1922
n. 116 31/7/1922
n. 117 31/8/1922
n. 118 30/9/1922
n. 119 31/10/1922
n. 120 30/11/1922
n. 121 31/12/1922
n. 122 31/1/1923
n. 123 28/2/1923
n. 124 31/3/1923
n. 125 30/4/1923
n. 126 31/5/1923
n. 127 30/6/1923
n. 128 31/7/1923
n. 129 31/8/1923
n. 130 30/9/1923
n. 131 31/10/1923
n. 132 30/11/1923
n. 133 31/12/1923
n. 134 31/1/1924
n. 135 29/2/1924
n. 136 31/3/1924
n. 137 30/4/1924
n. 138 31/5/1924
n. 139 30/6/1924
n. 140 31/7/1924
n. 141 31/8/1924
n. 142 30/9/1924
n. 143 31/10/1924
n. 144 30/11/1924
n. 145 31/12/1924
n. 146 31/1/1925
n. 147 28/2/1925
n. 148 31/3/1925
n. 149 30/4/1925
n. 150 31/5/1925
n. 151 30/6/1925
n. 152 31/7/1925
n. 153 31/8/1925
n. 154 30/9/1925
n. 155 31/10/1925
n. 156 30/11/1925
n. 157 31/12/1925
n. 158 31/1/1926
n. 159 28/2/1926
n. 160 31/3/1926
n. 161 30/4/1926
n. 162 31/5/1926
n. 163 6/1926