Repertorio da prensa da emigración galega

----

El Eco de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano de los gallegos residentes en las Repúblicas Sudamericanas
Órgano de los gallegos y Decano de la prensa Española en Sud América
Decano de la prensa gallega en América y de la española en Sur América

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1892
Fin:
1926
Fundación
José María Cao;
Dirección
José María Cao; Manuel Castro López;
Propiedade
Manuel Castro López;
Colaboración
Alberto García Ferreiro; Augusto Verdía; Benigno Teijeiro Martínez; Benjamín Martínez Cadilla; Federico Maciñeira; Francisco Suárez Salgado; Godofredo Coca; J. Barcia Caballero; José B. Casas; José Rumbo; José Villamil y Castro; Juan Pan Mosquera; Julio Dávila; Luis Williman; M. Casas Fernández; Manuel A. Salgueiro; Numael Esper; R. Conde Salgado; Ricardo Pérez; Rogelio Rivero; Victorino de la Riega; José María Cao; Manuel Curros Enríquez; Manuel Murguía; Ramón Castro López; Salvador Cabeza de León; Valentín Lamas Carvajal; Waldo Álvarez Ínsua;
Secretaría de redacción
Luis Williman;
Sinatura de artigos reproducidos
Teodosio Vesteiro Torres;
Periodicidade:
Decenal
Idioma:
Castelán, con algunha colaboración en galego
Extensión:
Xeralmente, entre 8 e 12 páxinas, que poden achegarse ás 16. Nos primeiros números só ten 4 páxinas.
Prezo:
Capital: n.º solto: 0,20$; trimestre: 1,50$; en provincias: semestre: 4,00$; Exterior: 2,00$ ouro
Redacción:
Belgrano, 929. Bos Aires
Chacabuco, 345. Bos Aires
Chile, 592. Bos Aires
Perú, 321. Bos Aires
Rodríguez Peña, 142, 2º. Bos Aires
Valcarce, 180. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
A publicación caracterízase por unha liña editorial moi definida na defensa de Galicia e dos galegos, e por tratar de recuperar o prestixio de Galicia en América. Por estas razóns, ao lado das seccións puramente informativas da actualidade de Galicia e da colectividade ("Noticias de Galicia", "Notas Bonaerenses"), conta con importantes colaboracións de intelectuais galegos que abordan temas galegos, a súa cultura, a súa historia, a súa lingua e literatua, as tradicións populares, colaboracións literarias, etc. Cómpre destacar os artigos de M. Castro López sobre o papel dos galegos en Arxentina, moitos deles posteriormente publicados como libros ou folletos.
Ilustracións:
Moi escasas, ademais da ilustración do título, inclúe gravados de personalidades galegas e vistas de Galicia
Publicidade:
Localizada nas páxinas finais da publicación, aparecen anuncios de establecementos comerciais, compañías de navegación, bancos, casas de xiros, profesionais, talabartarías, productos de consumo etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1892: n.º 1-43
1893: n.º 44-63, 69-73, [38], [73], [70], 71-79 (erros tipográficos nos meses de setembro e outubro)
1894: n.º 80-115
1895: n.º 116-151
1896: n.º 152-154
1897: n.º 196, 198-223
1898: n.º 224-259
1899: n.º 260-282, 284-295
1900: n.º 296-300, 302-307, 309-315, 317-331
1901: n.º 333-367
1902: n.º 368-400, 402, 403
1903: n.º 404-409, 411-439
1904: n.º 440-442, 444, 446-450, 453, 455, 456, 459, 475
1905: n.º 481, 485, 489, 496-498, 500-511
1906: n.º 512-518, 521-523, 526, 528-532, 534-536, 538-544, 547
1907: n.º 548, 550-556, 558-571, 575-583
1908: n.º 584-596, 599, 601, 603, 609, 610, 613-616, 618, 619
1909: n.º 620-631, 633-653, 655
1910: n.º 656-662, 664, 666-672, 674, 675, 677, 679-684, 686, 690, 691
1911: n.º 692-696, 700, 701, 703-705, 710, 712-719, 721-726
1912: n.º 755-756
1913: n.º 763, 772, 776, 791-794, 796-798
1914: n.º 799-812, 814-817, 819-834
1915: n.º 835-850, 852-863, 865-870
1916: n.º 871-884, 895, 897-900, 902-906
1917: n.º 907-939, [939], 941
1918: n.º 942-977
1919: n.º 990-1006, 1010-1016
1920: n.º 1017-1052
1921: n.º 1053-1078, 1088-1096
1922: n.º 1097-1132
1923: n.º 1133-1164, [6115-6118]
1924: n.º [6119-6121], 1172-1204
1925: n.º 1205-1239
1926: n.º 1240-1258