Repertorio da prensa da emigración galega

----

El Despertar Gallego

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano mensual de la Federación de Sociedades Gallegas Agrarias y Culturales en Buenos Aires
A partir do n.º 23: Órgano oficial de la Federación de Sociedades Gallegas Agrarias y Culturales en la República Argentina
A partir do n.º 120: Órgano oficial de la Federación de Sociedades Gallegas en la República Argentina

Lema:
Entre outros:
Si usted fuese buen GALLEGO no se manifestaría ofendido cuando alguien notando en usted el torpe afán de ocultar su origen, le llama, seguro de que le hiere: ¡Gallego!
Sen proclamar o dereito dos povos a separarse da metrópole, non hai internacionalismo posibel
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1922
Fin:
1930
Dirección
Antón Alonso Ríos;
Colaboración
Agustín Infante; Ángel Hermida; Carlos Malagarriga; Fiz Mosteiro; Gabriel Alomar; J. I. Rivadulla; J. León Suárez; José A. Rivas; Lino Pérez; M. Caamaño Devesa; Marcelino Domingo; Miguel Navas; Miguel Revestido; Pedro Campos Couceiro; Sebastián Guerrero; V. Paz Infante; Vicente Barros; Xesús Calviño Castro; Antón Alonso Ríos; Antón Villar Ponte; Eduardo Blanco Amor; Emilio Pita; Fernando de los Ríos; Julio Sigüenza; Luis Araquistain; Luís Peña; Ramón Otero Pedrayo; Ramón Villar Ponte; Waldo Álvarez Ínsua;
Comezo-cese:
1922-1930
Periodicidade:
Mensual, aparece o primer domingo de cada mes. Dende xullo de 1924: Quincenal, aparece o primeiro e terceiro domingo de cada mes
Idioma:
Castelán, con algúns artigos en galego, utilización que se incrementa desde o n.º 150
Formato:
xornal, 59 x 40 cm.
Extensión:
Variable, entre 6 e 8 páxinas
Prezo:
10 cts. ; gratuíta para os socios
Tiraxe:
1930: 15.000 exemplares
Redacción:
Belgrano, 1732. Bos Aires
Perú, 359. Bos Aires
Salta, 1185. Bos Aires
Imprenta:
Talleres La Vanguardia, Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación societaria que inclúe crónicas e noticias das actividades das sociedades federadas ("De las Sociedades Federadas", "Federadas") e das sociedades que a conforman; información interna da Federación (informes da xunta executiva, consello federal, asembleas, debates, disensións internas etc.); información local galega e da propia colectividade (na que critica o papel das autoridades consulares); artigos de carácter político, nos que se reflexiona sobre a situación galega e española desde unha perspectiva agrarista (mesmo recollendo ou facendo chamamentos á mobilización agraria). Tamén inclúe traballos de temática variada sobre a instrución, a cooperación, o antiimperialismo, etc. A publicación, igual que a propia federación, evoluciona dende unha perspectiva socialista a ter unha orientación nacionalista, o que provoca numerosas controversias na mesma, que rematarán coa ruptura da Federación, continuando El Despertar Gallego como voceiro do sector nacionalista.
Observacións:
Non aparece expresamente o director, só mencións soltas a Pedro Campos Couceiro, Antón Alonso Ríos, Avelino Díaz, e á dimisión de Sebastian Guerrero.
Ilustracións:
Escasas. Aparecen fotografías de personalidades españolas e de actos sociais, estas últimas localizadas principalmente nas crónicas das entidades federadas, onde tamén se reproducen retratos de asociados.
Publicidade:
Escasa, destacan os anuncios de compañías de navegación, de casas de banquetes, grupos musicais, profesionais e de establecementos comerciais (cafés, librarías, xastrarías etc.)
Relacionadas:
Acción Gallega. 1926 (Outro voceiro da Federación de Sociedades Gallegas en Arxentina.); Galicia [Bs As 1930]. 1930 (Outro voceiro da Federación de Sociedades Gallegas en Arxentina.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1922: n.º 1-12
1923: n.º 13-24
1924: n.º 25-42
1925: n.º 43-66
1926: n.º 67-89
1927: n.º 90-113
1928: n.º 114-137
1929: n.º 138-161
1930: n.º 163-183
n. 1

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 1 1/1/1922
n. 2 5/2/1922
n. 3 5/3/1922
n. 4 2/4/1922
n. 5 7/5/1922
n. 6 4/6/1922
n. 7 2/7/1922
n. 8 6/8/1922
n. 9 3/9/1922
n. 10 1/10/1922
n. 11 12/11/1922
n. 12 3/12/1922
n. 13 1/1/1923
n. 14 4/2/1923
n. 15 4/3/1923
n. 16 1/4/1923
n. 17 6/5/1923
n. 18 3/6/1923
n. 19 1/7/1923
n. 20 5/8/1923
n. 21 2/9/1923
n. 22 1/10/1923
n. 23 4/11/1923
n. 24 2/12/1923
n. 25 6/1/1924
n. 26 3/2/1924
n. 27 2/3/1924
n. 28 6/4/1924
n. 29 4/5/1924
n. 30 1/6/1924
n. 31 6/7/1924
n. 32 20/7/1924
n. 33 3/8/1924
n. 34 17/8/1924
n. 35 7/9/1924
n. 36 21/9/1924
n. 37 5/10/1924
n. 38 19/10/1924
n. 39 2/11/1924
n. 40 16/11/1924
n. 41 7/12/1924
n. 42 21/12/1924
n. 43 4/1/1925
n. 44 18/1/1925
n. 45 1/2/1925
n. 46 15/2/1925
n. 47 1/3/1925
n. 48 15/3/1925
n. 49 5/4/1925
n. 50 19/4/1925
n. 51 3/5/1925
n. 52 17/5/1925
n. 53 7/6/1925
n. 54 21/6/1925
n. 55 5/7/1925
n. 56 19/7/1925
n. 57 2/8/1925
n. 58 16/8/1925
n. 59 6/9/1925
n. 60 20/9/1925
n. 61 4/10/1925
n. 62 18/10/1925
n. 63 1/11/1925
n. 64 15/11/1925
n. 65 5/12/1925
n. 66 27/12/1925
n. 67 3/1/1926
n. 68 17/1/1926
n. 69 7/2/1926
n. 70 21/2/1926
n. 71 7/3/1926
n. 72 21/3/1926
n. 73 4/4/1926
n. 74 18/4/1926
n. 75 2/5/1926
n. 76 16/5/1926
n. 77 6/6/1926
n. 78 20/6/1926
n. 79 4/7/1926
n. 80 18/7/1926
n. 81 1/8/1926
n. 82 15/8/1926
n. 83 1/9/1926
n. 84 19/9/1926
n. 85 3/10/1926
n. 86 17/10/1926
n. 87 7/11/1926
n. 88 28/11/1926
n. 89 17/12/1926