Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista editada por la Sociedad Hijos del Ayuntamiento de Boiro

Lugar:
Bos Aires
Época:
2ª época
Inicio:
1990
Periodicidade:
Trimestral
Idioma:
Castelán
Formato:
23 x 15 cm
Extensión:
32 páxinas
Redacción:
Chacabuco, 955. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación societaria, que informa do labor que realiza a entidade editora, así como das novas da colectividade. Tamén inclúe informacións de interese para emigrantes (dobre nacionalidade, dereito de voto, xubilación etc.). Complétase con notas sobre o Concello de Boiro e a concesión do Nóbel a Camilo José Cela
Observacións:
No número de xaneiro de 2005 ten un subtítulo: Boiro Centro de Dia y Casa de Cultura Gallega. Tamén un novo lema: "Cerca de Nuestros Mayores"
Ilustracións:
Abundantes, sobre todo nas páxinas centrais, nas que aparecen fotografías sociais. Tamén inclúe vistas da comarca
Publicidade:
Abundante, anuncios de establecementos comerciais, bancos, profesionais, transportes, axencias de viaxes, etc.
Relacionadas:
Boiro. [1ª época], (Editada pola mesma entidade);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2005: xaneiro-marzo