Repertorio da prensa da emigración galega

----

El Estradense

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Publicación mensual del Centro Cultural del Partido de La Estrada

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1980
Dirección
Teodoro García;
Colaboración
Castelao Bragaña; Graciela González; Gumersindo Brea Romero; M. Rey Flores; Manuel Conde González; Manuel Cordeiro;
Corresponsalía
María Dolores González Loureiro, Toedo (A Estrada);
Publicidade
María Palermo;
Redacción
Alicia González;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán, con colaboracións literarias en galego
Formato:
22 x 17 cm
Extensión:
52 páxinas
Tiraxe:
Entre 700 (n.º 74) e 1.000 exemplares (n.º 54)
Redacción:
México, 2849-51. Bos Aires
Imprenta:
SIMIL, Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación societaria, na que a maior parte dos contidos versan sobre as actividades e labor da institución editora. Tamén informa da actualidade galega e da comarca da Estrada (tomando como referencia as noticias recollidas da prensa galega). O resto da publicación son artigos de temática moi diversa (entrevista ó alcalde, historia e actualidade da Estrada, Galicia, a emigración, o nadal, tradicións, cultura etc.), que se complementan con colaboracións literarias e páxinas de ocio e gastronomía
Ilustracións:
Escasas, inclúe debuxos, fotografías de Galicia e de personalidades galegas
Publicidade:
Escasa, aparecen anuncios comerciais variados, de almacéns, cafeterías, axencias de viaxes etc.
Relacionadas:
Boletín Centro Cultural del Partido de la Estrada. [1ª época], (Publicacións editadas pola mesma sociedade en distintas épocas);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1988: n.º 5
1992: n.º 29, 31-33
1993: n.º 45
1994: n.º 54-56
1995: n.º 57-63
1996: n.º 73, 74