Repertorio da prensa da emigración galega

----

Lar Galicián

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Folla Galeguista

Entidade editora:
Lugar:
Corrientes
Inicio:
1926
Dirección
Valvanera I. de Malvárez;
Colaboración
Ricardo Barros Pinto; Castelao; Wenceslao Fernández Flórez;
Sinatura de artigos reproducidos
Rosalía de Castro;
Periodicidade:
Quincenal
Idioma:
Galego, con algunha colaboración en castelán
Formato:
26 x 18 cm
Extensión:
8 páxinas
Redacción:
Salta, 814. Corrientes
Imprenta:
Imprenta Malvárez, Corrientes. Corrientes.
Contido:
Publicación editada pola Sociedade homónima, que pretende aglutinar aos galegos da provincia de Corrientes e dos territorios do norte arxentino. Contén información sobre a mesma e os seus propósitos, animando a integrarse nela (reproduce un boletín de subscrición ao Lar), ao tempo que se sinala a boa acollida da revista en Galicia e Arxentina. Inclúe notas de sociedade na sección "Antre nós" e reproduce numerosas colaboracións de literatos galegos.
Ilustracións:
Retratos de personalidades galegas
Publicidade:
Avisos comerciais (principalmente do sector da moda) e produtos de consumo (viños), compañías de navegación, teatros etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1926: n.º 1, 2
1927: n.º 3, 4