Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista de Cultura Galega

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1993
Dirección
Jorge A. Landini; Manuel Corral Vide;
Colaboración
Alfonso Vázquez-Monxardín; Andrea Ruiz; Carlos Cerqueira Vigo; Carlos Fernández; Carlos López; Cibran Silleiro; Eliseo Mauas; Federico Salesi; Fernando Linch; Gabriela Cameselles; Manuel Santos Bermúdez; Tini Araujo; Javier Vence; Manuel Mera; Rodolfo Alonso Ramos;
Corresponsalía
Xan Leira, Galicia;
Periodicidade:
Trimestral
Idioma:
Bilingüe
Extensión:
Aproximadamente 50 páxinas
Prezo:
Distribución gratuíta para socios
Redacción:
Felipe Lavallese, 956. Bos Aires
Grecia, 4152. Bos Aires
Imprenta:
Mariano Más, México, 639. Bos Aires.
Contido:
Publicación cultural editada pola sociedade cultural Xeito Novo, que pretende a través da mesma achegar a realidade galega aos galegos de Bos Aires. A revista estrutúrase en seccións como: "Libros", "Actividade Cultural", "Música", "Idioma", "Costumbres" ou "Cine", que aproximan ao lector a diferentes aspectos da cultura galega, así como ás actividades realizadas na colectividade emigrada. Outro eixe básico é a recuperación da memoria histórica da emigración ("Testimonios", "Memoria", etc.). Noutras seccións abórdanse temas como a actualidade de Galicia, a gastronomía, rutas turísticas, a emigración etc.
Ilustracións:
Numerosas e de boa calidade, sobre todo nas páxinas centrais dedicadas ao turismo en Galicia, que inclúen unha ampla reportaxe fotográfica
Publicidade:
Abundante. Recolle anuncios moi variados, de establecementos comerciais, profesionais etc.
Relacionadas:
Xeito Novo. (Publicacións da mesma entidade);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1993: n.º 1
1994: n.º 2-4