Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Publicación de la Sociedad Parroquial de Vedra

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1993
Comisión de prensa
Anabela C. Peillet Gesteira; Celia Gesteira de Pellet; Garina Fragoso Pegito; Graciela. L. García de Zas; Patricia M. García de Scotti; Susana Carbia Espiña de Pegito; Viviana Fragoso Pegito;
Corresponsalía
Antonio Vázquez Turnes, Galicia; Ubaldino Hermida, Galicia;
Periodicidade:
Trimestral e semestral. Cos anos faise máis irregular
Idioma:
Predominio do castelán, con algunha colaboración en galego
Formato:
20,5 x 15 cm Desde o nº 24: 30 x 21,5 cm
Extensión:
24 páxinas
Redacción:
José Marmol, 760. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación societaria que informa das actividades e dos fins da mesma, así como da actualidade da comarca. Complétase con artigos divulgativos, informacións de interese para os emigrantes, traballos sobre Galicia e o concello de Vedra, páxinas de entretemento e colaboracións literarias
Ilustracións:
Moi escasas, fotografías con motivos da comarca e de actos sociais
Publicidade:
Abundante, avisos de establecementos comerciais, axencias de viaxes, produtos de consumo etc.
Relacionadas:
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1993: n.º 1-4
1994: n.º 5-8
1995: n.º 9-11
1996: n.º 12-14
1997: n.º 15-17
1998: n.º 18, 19
1999: n.º 20
2000: n.º 21, 22
2001: n.º 23, 24
2002: n.º 25, 27
2003: n.º 28, 29
2005: n.º 31
2006