Repertorio da prensa da emigración galega

----

Asociación Residentes de Mos

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista Memoria, Inventario y Balance

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1918
Comisión de prensa
Albino Täboas; Beatriz Táboas de Hafner; Gerardo Ucha Romero; María Esther Otero de Ricchiarelli; Mirtha L. Pérez; Oscar Otero; Ramón Maceira;
Secretaría de redacción
Ángela Otero de Campos;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
28 x 20 cm.
Extensión:
Variable, entre 92 e 188 páxinas
Redacción:
Humberto I, 3051. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Esta publicación societaria inclúe a memoria anual de actividades e o balance económico da sociedade. Ademais ten artigos de temática variada: noticias do Concello, entrevistas, saúdas e visitas de autoridades galegas, descricións de actos organizados e artigos divulgativos. Tamén aparecen recompilacións de artigos de prensa sobre a situación galega e as relacións de España con Arxentina, informacións de interese para emigrantes (axudas) noticias sociais, artigos culturais e colaboracións literarias.
Ilustracións:
Abundantes fotografías de actos, tamén de personalidades galegas, "galería infantil" con fotos dos fillos e netos dos socios, sociais, etc.
Publicidade:
Moi abundante, principalmente de establecementos comerciais, aparecen tamén axencias de viaxes, bancos, produtos de consumo etc.
Relacionadas:
Voz de Mos, La. [1ª época], 1931 (Publicacións da mesma entidade editadas noutra época);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1951
1952
1953
1957
1958
1959
1988: xullo
1989: 71 aniversario
1990: 72 aniversario
1993: 75 aniversario
1994: 76 aniversario
1995: 77 aniversario
1999: 81 aniversario
2002: 84 anviersario
2003: 85 aniversario
2004: 86 aniversario
2005: 87 aniversario
2006: 88 aniversario