Repertorio da prensa da emigración galega

----

Centro Ayuntamiento de Rianxo

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1970
Colaboración
F. Rey Romero; Máximo Castiñeiras; Xesús Santos Suárez;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe
Formato:
26 x 18 cm
Extensión:
48 páxinas
Redacción:
México, 1660. Bos Aires
Imprenta:
Cabrera y Rey, Estados Unidos, 1065. Bos Aires.
Contido:
Boletín societario que pretende informar aos asociados das actividades que están a realizar, polo que a maior parte dos contidos circunscríbese a esta finalidade. Outros artigos abordan a descrición xeográfica e histórica do seu concello natal e as súas parroquias, así como temas culturais (obra artística de Castelao) e colaboracións literarias
Ilustracións:
Fotografías de actos sociais, e evocadoras de Galicia e da comarca de Rianxo
Publicidade:
Moi numerosa, a maior parte das páxinas están ocupadas por anuncios, destacan os de establecementos comerciais (almacéns, bares, confeitarías, hoteis etc.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1970: n.º 1
1971: n.º 2
1973: n.º 4