Repertorio da prensa da emigración galega

----

Casa de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista mensual de la Asociación

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1935
Fin:
1935
Dirección
J. E. Groba;
Colaboración
Alberto García Ferreiro; Alfredo Ortigueira; F. Cabo Pastor; Idilio Pajaro Nieves; Luis Taboada; Xaquín Costa; Joselín;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
29,5 x 20 cm.
Extensión:
28 páxinas
Redacción:
Esmeralda, 135. Bos Aires
Imprenta:
Talleres Gráficos Maes, Bolívar, 949. Bos Aires.
Contido:
Publicación que responde ao modelo de prensa societaria, na que abundan as informacións sobre a mesma e artigos diversos, principalmente de carácter cultural, acerca de Galicia, evocacións, historia, efemérides, costumes, actualidade, literatura. Informacións que se complementan con colaboracións literarias e páxinas de divertimento.
Ilustracións:
Fotografías evocadoras de Galicia, das instalacións de Casa de Galicia e societarias
Publicidade:
Aparecen pequenos avisos comerciais
Relacionadas:
Acción Gallega. 1920 (Publicacións editadas pola mesma sociedade); Airiños. 1944 (Publicacións editadas pola mesma sociedade);