Repertorio da prensa da emigración galega

----
Lugar:
Santa Fe
Inicio:
1960
Fin:
1961
Dirección
Antonio Ucha;
Administración
Antolín Méndez;
Editor/a
Ángel Alonso; Ángel Giral; José Ansede Carrillo; José Nóvoa García;
Asesoramento
Monseñor Ángel Rodríguez Zia;
Colaboración
Antonio Ucha; Ánxel de Carraoubo; Avelino Díaz; Conto Baleiro; Julio Caminos; Xosé Ares Miramontes; Anisia Miranda; Ben-Cho-Shey; Daniel Cortezón; Francisco Fernández del Riego; Leandro Carré Alvarellos; Víctor Luís Molinari; Victoriano García Martí; Xosé Neira Vilas;
Secretaría
Julio A. Caminos;
Sinatura de artigos reproducidos
Ramón Cabanillas;
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Bilingüe
Formato:
29 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 8 e 16 páxinas
Redacción:
4 de enero, 2115. Santa Fe
Imprenta:
Santa Fe. Santa Fe.
Contido:
Publicación editada coa finalidade de reivindicar e poñer en valor a cultura galega, achegar aos emigrantes galegos á mesma e reivindicar o seu papel na sociedade arxentina. Inclúe un noticiario cultural e diversas seccións sobre a situación da cultura en Galicia (novidades bibliográficas, lembranzas de personalidades, colaboracións literarias etc.). Tamén contén unha biografía de emigrantes galegos destacados en Santa Fe. Por último, informa das actividades realizadas pola Peña Gallega Manuel Murguía e outras institucións galegas no Río da Prata.
Ilustracións:
Moi escasas, algúns retratos de personalidades galegas ou de carácter social, ademais de reproducións artísticas.
Publicidade:
Aparecen abundantes anuncios de establecementos comerciais.