Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Órgano oficial del Centro Santiago de Compostela Mutual y Cultural

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1953
Colaboración
Bernardo Rozas; Manuel Calvo Riobó; María López; P. Delgado Capeáns; Serafín R. Yustine;
Periodicidade:
Trimestral
Idioma:
Castelán
Formato:
26,5 x 18 cm
Extensión:
28 páxinas
Redacción:
México, 1660. Bos Aires
Imprenta:
Talleres Gráficos ETGLA, Chile, 424. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria, que informa sobre a vida interna da institución nas seccións "Sociales" (socios, viaxes, defuncións, enfermos etc.) e "Nuestras fiestas" (páxina gráfica sobre as festas). Tamén inclúe unha serie de artigos de carácter cultural, destacando os referidos a Santiago e Galicia ("Los artistas gallegos", "El Apóstol Santiago", "Recordando a Rosalía en el Día de Galicia" etc.), así como ás realizacións dos galegos na emigración ("Los gallegos en la vida argentina")
Ilustracións:
Escasas, fotografías institucionais, de actos sociais e evocadoras de Galicia
Publicidade:
Moi abundante, avisos de comercios galegos e pequena industria
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1953: n.º 1
n. 1

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 1 7/1953