Repertorio da prensa da emigración galega

----

Boletín de la Biblioteca América de la Universidad de Santiago de Compostela

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1910
Fin:
1936
Colaboración
A. B. Orive; A. F. Ozzan; Alejandro Andrade Coello; Constancio C. Vigil; Joaquín Pesqueira; Luis Blanco Rivera; Luis Porteiro Garea; Manuel Nóvoa Costoya; Pérez Bustamante; Vicente Dávila; Gumersindo Busto; Luisa Cuesta Gutiérrez;
Periodicidade:
Irregular
Formato:
24 x 16 cm.
Extensión:
Moi variable, entre 36 e 152
Redacción:
Bos Aires. Arxentina
Imprenta:
Imprenta La Iberia, San José, 236. Bos Aires.
Tipografía de Fco. Vilanova, Bolívar, 650. Bos Aires.
Establecimiento Gráfico M. Pastor y Cª, Pavón, 1064-70. Bos Aires.
L. Rosso y Cª, Belgrano, 463. Bos Aires.
Contido:
Boletín informativo da Biblioteca América que describe o labor das diferentes comisións protectoras da mesma e as actividades administrativas realizadas (documentación oficial, circulares etc.), adhesións recibidas, comentarios de prensa, libros e outros materiais (cartográficos, numismáticos etc.) doados. Xunto a esta información inclúe artigos illados de carácter cultural e colaboracións literarias.
Observacións:
O n.º 13 ten como título Boletín de la Biblioteca-Museo: Universidad de Santiago de Compostela (España)
Ilustracións:
Escasas. Destacan as fotografías de colaboradores e das instalacións e fondos da biblioteca (estantes, libros, moedas, albumes). Tamén inclúe algunha vista de Galicia e dos actos de inauguración da biblioteca.
Publicidade:
Nos primeiros números aparecen xeralmente anuncios de profesionais e librarías, mentres que nos últimos aparece publicidade de establecementos comerciais.