Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista de la Asociación Casa de Galicia de Buenos Aires

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1944
Dirección
Ramón Berdullas Martínez. Ano 1983;
Asesoramento
José Enrique Díaz Mayor. Ano 1983; Braulio Díaz Sal. Ano 1983;
Colaboración
A. Vicenti; Gonzalo Sanz; Gustavo del Río; J. Costa Clavell; José M. Castroviejo; Julio D. Rapido; Manuel Nóvoa Costoya; Victoriano Martínez Baqueiro; Álvaro Cunqueiro; Eduardo Blanco Amor; Eliseo Alonso; Fortunato Cruces; Francisco Fernández del Riego; Julio Sigüenza; Luis Moure-Mariño; Manuel Lueiro Rey; Manuel Prieto; Ramón Mourente; Rodolfo Prada; Wenceslao Fernández Flórez;
Xefatura de prensa
Celestino Caldas Baliñas. Ano 1983;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Castelán, con colaboracións literarias en galego
Extensión:
Variable, entre 40 e 80 páxinas. A partir do n.º 14: 8 páxinas
Prezo:
Gratuíta para os socios
Redacción:
San José, 224. Bos Aires
Imprenta:
Talleres Gráficos Contreras, Pasco, 290. Bos Aires.
Contido:
Revista que informa sobre diversos aspectos das actividades da institución editora. Conta con numerosas colaboracións de importantes personalidades que ofrecen, a través dos seus escritos, unha clara orientación cultural da revista, con diversas achegas á historia, xeografía, costumes, literatura etc. de Galicia e a súa influencia en América. Aparecen tamén relatos e numerosas poesías.
Observacións:
A partir do n.º 14 hai un cambio importante no formato da publicación, desaparece o subtítulo e adopta un formato de xornal reducindo o número de páxinas a 8. En 1983 editan un número extraordinario con motivo do 50 aniversario fundacional do centro
Ilustracións:
Abundantes. Fotografías de actos sociais, de personalidades galegas e evocadoras de Galicia (paisaxes, costumes etc.).
Publicidade:
Abundante e moi variada, avisos comerciais, bancos, compañías de navegación, produtos de consumo, etc.
Relacionadas:
Acción Gallega. 1920 (Publicacións editadas pola mesma sociedade en distintas épocas); Casa de Galicia. 1935 (Publicacións editadas pola mesma sociedade en distintas épocas); Abrente. 1941 (Publicacións editadas pola mesma sociedade); Airiños do Carballiño. 1954 (Publicacións editadas pola mesma sociedade);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1944: n.º 1, 2
1945: n.º 3-5
1947: n.º 7
1948: n.º 8
1949: n.º 9
1950: n.º 10, 11
1951: n.º 12
1954: n.º 13
1955: n.º 14, 15
1983: n.º extra. 50 aniversario
n. 1

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 1 7/1944
n. 2 10/1944
n. 3 4/1945
n. 4 7/1945
n. 5 11/1945
n. 7 4/1947
n. 8 11/1948
n. 9 7/1949
n. 10 1/1950
n. 11 7/1950
n. 12 1/1951
n. 13 1/1954
n. 14 2/1955
n. 15 10/1955
n. 50º aniversario 9/1983