Repertorio da prensa da emigración galega

----

Heraldo de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1920
Redacción:
Bos Aires. Arxentina
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación citada por X. L. Blanco Campaña, que indica a existencia de varios exemplares entre 1920 e 1936