Repertorio da prensa da emigración galega

----

Follas Novas

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Bilbao
Inicio:
1989
Dirección
José A. Fernández;
Idioma:
Castelán
Formato:
Follas grampadas, 30 x 21 cm.
Extensión:
16 páxinas
Redacción:
Jardines, 7, 2º. Bilbao
Imprenta:
Basilea-Cidade. Suíza.
Contido:
Publicación societaria dirixida á xuventude da Casa de Galicia de Bilbao. Contén noticias anecdóticas sobre a institución, seccións de ocio e pasatempos, algunha entrevista e declaracións institucionais.
Ilustracións:
Abundantes fotografías e debuxos de carácter diverso.
Publicidade:
Non ten.
Relacionadas:
Noso Afán, O. 1977 (Publicación da mesma entidade editada noutra época); Cultura. 1981 (Publicación da mesma entidade); Curruncho, O. 1988 (Publicación da mesma entidade); Revista de la Casa de Galicia. 1990 (Publicación da mesma entidade); Currunchiño, O. 1992 (Publicación da mesma entidade);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1988: n.º 1, 2, 4
1989: n.º 5, 7