Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Centro Gallego en Zaragoza

Entidade editora:
Lugar:
Zaragoza
Inicio:
[1976]
Colaboración
Benito Pérez; J. Trapero Pardo; M. A. Laxe de Duarria; Manuel Fontela Rodríguez; Narciso Peinado; Pedro González Vivanco; Xosé María Cidonda Toubes;
Idioma:
Predominio do castelán, en galego aparecen colaboracións literarias.
Formato:
24 x 17 cm
Extensión:
52
Redacción:
Zaragoza. Zaragoza
Imprenta:
Zaragoza. Zaragoza.
Contido:
Publicación societaria. O único número consultado informa da vida interna e das actividades organizadas polo Centro Galego de Zaragoza. Tamén contén artigos sobre Galicia, a súa cultura, gastronomía, festas etc.
Ilustracións:
Numerosas fotografías que ilustran os diversos actos sociais e recreativos. Igualmente aparecen gravados e debuxos que ilustran relatos literarios.
Publicidade:
Moi escasa. Anuncios de establecementos comerciais, banca e hostalería.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1979