Repertorio da prensa da emigración galega

----

La Ilustración de Galicia y Asturias

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista Quincenal Ilustrada

Lugar:
Madrid
Inicio:
1878
Fin:
[1878]
Administración
Florentino de la Peña;
Colaboración
Aureliano J. Pereira; C. Placer Bouzo; J. Salgado Rodríguez; José Becerra Armesto; Julián Fernández; Manuel de la Peña Rucabado; Modesto Fernández y González; Eduardo Pondal; Manuel Murguía; Rosalía de Castro;
Periodicidade:
Quincenal (Publícase os días 1 e 15 de cada mes)
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
35 x 28 cm.
Extensión:
12 páxinas
Prezo:
Subscrición en España y Portugal, 6 meses: 7,50 pesetas; 1 ano: 15 pesetas. No estranxeiro, 6 meses: 10 pesetas; 1 ano: 20 pesetas
Lugares de distribución:
España, Ultramar e estranxeiro.
Redacción:
Corredera Baja, 57, 3º. Madrid
Espíritu Santo, 35, triplicado, 3º izquierda. Madrid
Imprenta:
Imprenta de Espinosa y Bautista, San Lorenzo, 16. Madrid.
Tipografía Estereotipa de Perojo, Madrid. Madrid.
Contido:
Revista cultural ilustrada, que conta con importantes colaboracións literarias e artigos sobre diferentes aspectos da cultura galegas. Complétase con informacións de actualidade ("Revista de la quincena"), notas bibliográficas etc. É continuada por La Ilustración Gallega y Asturiana.
Ilustracións:
Inclúe gravados e debuxos de moi boa calidade artística, que reproducen retratos e vistas de Galicia.
Publicidade:
Localizada na última páxina, onde destacan os anuncios das obras de Manuel Murguía. Tamén aparecen avisos doutras publicacións, de compañías de seguros, de transportes, de augas, de maquinaria etc.
Relacionadas:
Ilustración Gallega y Asturiana, La. 1879 (La Ilustración Gallega y Asturiana(Madrid, 1879) é continuación de La Ilustración de Galicia y Asturias (Madrid, 1878).);