Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Órgano de la Acción Gallega de Cruzados de Santiago
N.º 39: Órgano Oficial de los Cruzados de Santiago Apostol

Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1936
Colaboración
Francisco Balbín; J. Blanco; José Quiroga Vázquez; José Ramón Lence; Juan Carlos Franco; Luis Laje; M. Malvárez; Manuel Rodríguez Durán; Rodrigo Lesca; Rogelio Rodríguez Díaz; Sobrado; Antonio Lafuente; Uxío Carré Aldao; Fortunato Cruces; Joselín; Narciso Correal;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán, con algunha colaboración literaria en galego
Extensión:
N.º 1-34: Variable, entre 4 e 8 páxinas. A partir do n.º 35: 36 páxinas
Redacción:
Florida, 621. Bos Aires
Bernardo de Irigoyen, 483. Bos Aires
Victoria, 676. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación societaria que informa das actividades realizadas pola institución, principalmente celebracións de carácter relixioso. Pero destacan os artigos políticos que manifestan unha orientación conservadora, o que os leva a apoiar a causa franquista. Tamén inclúe algunha colaboración literaria
Observacións:
A partir do n.º 35 hai un cambio importante na publicación, adopta un novo formato e unha maior paxinación
Ilustracións:
Só aparecen moi esporadicamente fotografías de actos institucionais e algunhas vistas de Galicia e lugares de Arxentina como Luján
Publicidade:
Anuncios moi escasos. A partir do n.º 35 hai unha maior presenza publicitaria
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1936: n.º 1, 2
1937: n.º 3-13
1938: n.º 14, 15, 17-20, [20]
1939: n.º 22-30
1940: n.º 31-35
1941: n.º 36, 37
1942: n.º 39