Repertorio da prensa da emigración galega

----

Fogar de Breogán

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Voceiro do Centro Galego de Hannover

Entidade editora:
Lugar:
Hannover
Inicio:
[1988]
Colaboración
X. Duarte Seoane;
Idioma:
Galego
Formato:
30 x 21 cm
Extensión:
8 páxinas
Redacción:
Hannover. Baixa Saxonia
Imprenta:
Hannover. Baixa Saxonia.
Contido:
Publicación societaria que informa das diferentes actividades organizadas pola entidade editora. Compleméntase con escritos sobre a arte, cultura, tradicións galegas e a sección de pasatempos.
Ilustracións:
Abundantes e dispersas. Fotografías institucionais, de sociedade e de galegos ilustres (Rosalía de Castro). Tamén inclúe debuxos, principalmente viñetas humorísticas
Publicidade:
Non ten
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1988: setembro