Repertorio da prensa da emigración galega

----

Revista Deportiva

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Centro Gallego de Montreal

Lugar:
Montreal
Inicio:
1986
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Castelán
Formato:
28 x 21 cm.
Extensión:
24 páxinas
Redacción:
Montreal. Québec
Imprenta:
Montreal. Québec.
Contido:
Esta revista está editada anualmente polo Centro Gallego de Montreal para informar das actividades deportivas desenvolvidas por esta sociedade, ademais de recoller as noticias do mundo do deporte de interese que se organizan nesta cidade canadiana.
Ilustracións:
Fotografías deportivas moi abundantes e dispersas
Publicidade:
Abundante, anuncios de carácter comercial
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1987