Repertorio da prensa da emigración galega

----

Coro Galego Brétemas e Raiolas

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

No seu quinto ano de eisistencia

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1958
Fin:
1958
Colaboración
Avelino Díaz; M. Ucha de Vincios; Ramón Suárez Pérez; Alberto Vilanova Rodríguez; Antón Santamarina; Bieito Cupeiro; Leandro Carré Alvarellos; Ramón Rey Baltar; Ramón Suárez Picallo; Xose Casal; Xosé Neira Vilas;
Comisión de prensa
César Quiroga; Evelio Iglesias; Manuel Cordeiro;
Ilustración
M. Cordeiro;
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Galego
Formato:
25 x 18 cm
Extensión:
24 páxinas
Redacción:
México, 1660. Bos Aires
Imprenta:
Imprenta Cabrera, Estados Unidos, 1665. Bos Aires.
Contido:
Publicación cultural editada polo Coro Galego Brétemas e Raiolas, con motivo do seu quinto aniversario. Contén colaboracións literarias e traballos sobre diversos aspectos da cultura galega, especialmente sobre a música e os coros. Tamén inclúe artigos nos que se fan varios chamamentos á mocidade emigrante para que non esqueza as súas orixes e participe nas actividades da colectividade. A publicación complétase cunha breve descrición da historia da entidade e doutras institucións culturais e un programa dos actos a celebrar
Ilustracións:
Escasas. Na portada un debuxo de M. Cordeiro e no interior algúns retratos de personalidades da cultura galega e fotos de actos sociais
Publicidade:
Abundante, principalmente anuncios de establecementos comerciais, profesionais, pequena industria, conxuntos musicais etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1958