Repertorio da prensa da emigración galega

----

Anuario da Vieira

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Enxebre orde da Vieira

Entidade editora:
Lugar:
Madrid
Inicio:
1973
Coordinación
Epifanio Tierno López;
Colaboración
Alfonso Barrada; Carlos de Blas; José Luis Dadin Rivadas; P. Márquez; Antonio Bonet Correa; Basilio Losada; Carlos García Bayón; Juan Rodríguez Yuste; Manuel Vicente;
Deseño gráfico
Epifanio Tierno López;
Redacción
Carlos de Blas Armada; Perfecto Márquez Iglesias;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Castelán
Formato:
21 x 14,5 cm
Extensión:
Variable, entre 230 e 448
Redacción:
Madrid. Madrid
Imprenta:
Gafoffset, S.L., Madrid. Madrid.
Gráficas Rodríguez, S.L., Madrid. Madrid.
Ibersaf Industrial, S.L., Huertas, 46. Madrid.
Contido:
Publicación anual editada pola "Enxebre Orden da Vieira" que informa dos Plenos da Sociedade e aborda diferentes temas galegos: a música, a gastronomía, a arte, a empresa, a moda, a hostelería, o asociacionismo, a literatura, etc. Nas últimas páxinas inclúe unha relación dos integrantes da institución.
Observacións:
Á parte dos Anuarios, a asociación publica os "Capítulos" e "Cabidos Generales", nos que se informa das actividades realizadas nos Plenos e outros asuntos relacionadas coa mesma.
Ilustracións:
Abundantes fotografías dos actos sociais, de artistas e escritores galegos, de paisaxes, reproducións artísticas etc.
Publicidade:
Numerosos anuncios de tipo comercial (grandes firmas, hoteis, etc.), institucional e industrial
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
«Capítulo General»:
1973
1974
1975
«Cabildo Xeral»:
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986/87
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
2006: Lembrando Galicia