Repertorio da prensa da emigración galega

----

Tempo Galego

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Federación Mundial de Sociedades Galegas

Lugar:
A Coruña
Inicio:
1982
Fin:
1985
Dirección
Jose Ignacio Paz Bouza;
Colaboración
Plácido Lizancos Santos; Juan Naya Pérez;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Galego
Formato:
31,5 x 21,5 cm
Extensión:
8
Redacción:
A Coruña. A Coruña
Imprenta:
La Voz de Galicia S.A. División de Artes Gráficas, A Coruña. A Coruña.
Contido:
Revista societaria centrada en temas, actos e actividades das institucións que integran a Federación. Tamén trata temas e novas sobre Galicia: política, cultura, emigración, galeguidade, educación etc.
Ilustracións:
Viñetas humorísticas e fotografías de actos relevantes que teñen que ver coa emigración (inauguracións, fotos de persoas relacionadas coa emigración).
Publicidade:
Na última páxina inclúe un anuncio do Banco Pastor
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1982: n.º 1-3
1984: n.º 5-7
1985: n.º 8