Repertorio da prensa da emigración galega

----

Viajero Celta

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Una exploración por el mundo celta, desde la oscuridad de los tiempos hasta nuestros días

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1995
Dirección
Carlos E. Cerqueira Vigo; Tini Araujo;
Propiedade
Carlos E. Cerqueira Vigo;
Colaboración
Diego Buffone;
Deseño gráfico
Higo E. Boulocq;
Xefatura de redacción
Barbara Cerqueira;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán
Formato:
38 x 29 cm.
Extensión:
8 páxinas
Redacción:
Mallages, 855. San Isidro
Imprenta:
Artes Gráficas Buschi, S.A., Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación dedicada á difusión do mundo celta nos seus diferentes aspectos: historia, arte, mitoloxía, libros, cociña, música, xeografía etc. Nos seus artigos aparecen diferentes mencións a Galicia ("Los celtas en Galicia"), a persoas de orixe galega e de asociacións, como Xeito Novo ou a Comisión de Cultura do Centro Galicia.
Ilustracións:
Debuxos de temática celta, fotografías sociais, mapas etc.
Publicidade:
Equilibrada, anuncios de establecementos comerciais, axencias de viaxes e de institucións galegas (Centro Galicia e Centro Gallego).
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1997: n.º 15
1998: n.º 31, 32