Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Boletín quincenal dos escritores antifeixistas

Lugar:
Barcelona
Inicio:
1937
Fin:
1938
Colaboración
Castelao; Arturo Baltar; Arturo Cuadrado; Arturo Souto; Basilio Álvarez; Eduardo Blanco Amor; Rafael Dieste; Ramón Cabanillas; Ramón Rey Baltar; Ramón Suárez Picallo;
Ilustración
Castelao;
Periodicidade:
Quincenal e mensual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do galego
Formato:
43 x 32 cm. 32 x 22 cm.
Extensión:
Variable, entre 4 (os primeiros números) e 8 páxinas
Redacción:
Barcelona. Barcelona
Imprenta:
Barcelona. Barcelona.
Contido:
Publicación de carácter político, editada por refuxiados galegos en Barcelona, que pretende "xuntar a voz dos galegos antifeixistas que traballamos pol-a liberdade na Hespaña xa redimida, coa das hirmáns de fala e de nacencia que vivindo en América non foron trabucados pol-a distancia e pol-o influxo dos que minten en grande escala". Abundan os artigos políticos, nos que se denuncia a represión franquista en Galicia ("¡Loito na nosa Terra!") e a prol da autonomía. Tamén inclúe traballos sobre Galicia, a súa economía, educación, historia etc. Por último, contén colaboracións literarias e chamamentos a favor da causa republicana.
Ilustracións:
Estampas de Castelao.
Publicidade:
Non
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1937: n.º 1, 3, 5, 6, 9, 11-13
1938: n.º 18