Repertorio da prensa da emigración galega

----

Ilustración Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista de Galicia para España y América

Lugar:
Madrid
Inicio:
1954
Dirección
Emilio Canda;
Administración
Nicolás Alcalá Arana;
Colaboración
José María Castroviejo; Ramón Otero Pedrayo; Valentín Paz-Andrade; Xosé Filgueira Valverde;
Sinatura de artigos reproducidos
Prudencio Landín Tobío;
Redacción:
Madrid. Madrid
Imprenta:
Madrid. Madrid.
Contido:
Revista ilustrada, que pretende aproximar Galicia a España e América. Inclúe o suplemento informativo Vida Gallega, que contén novas de Galicia e diferentes notas sociais.