Repertorio da prensa da emigración galega

----
Entidade editora:
Lugar:
Hospitalet de Llobregat
Inicio:
1988
Redacción:
Barcelona. Barcelona
Imprenta:
Barcelona. Barcelona.
Contido:
Boletín informativo editado pola Casa Galega de Font-Trobada, que informa das actividades societarias da mesma.