Repertorio da prensa da emigración galega

----

Galicia no País Vasco

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Vitoria
Época:
1ª época
Colaboración
Miguel Pablo;
Periodicidade:
Trimestral
Idioma:
Castelán, con textos en galego
Formato:
Revista/Pasquín. B/N. 21 x 15 cm.
Extensión:
37 páxinas
Prezo:
150 pts.
Redacción:
Manuel Díaz de Arcaya, 3-5. Vitoria
Imprenta:
Vitoria. Álava.
Contido:
Boletín informativo editado polo grupo xuvenil do Centro Gallego de Vitoria, con noticias sobre Galicia e sobre o País Vasco.
Observacións:
O exemplar revisado non trae data. Aparece co nº 108, escrito a man, aínda que ao ler a edición semella que en realidade é o número 1.
Ilustracións:
Non ten.
Publicidade:
Variada ó longo da revista
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1990: n.º 108