Repertorio da prensa da emigración galega

----

Fiestas de Santiago Apóstol

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Sestao
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Castelán, con algún texto literario en galego
Formato:
Folleto, B/N, 21 x 15 cm.
Extensión:
72 páxinas
Redacción:
Sestao. Biscaia
Imprenta:
Sestao. Biscaia.
Contido:
Boletín societario na que se informa sobre as diversas actividades da entidade centradas na celebración do Día de Santiago Apóstolo, programa das festas, con pequenos artigos sobre Galicia, autores galegos homenaxeado no Día das Letras Galegas dese ano etc.
Ilustracións:
Non ten.
Publicidade:
Moi abundante, con anuncios de negocios de todo tipo distribuídos por toda a publicación.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1984
1986
1987
2010