Repertorio da prensa da emigración galega

----
Lugar:
Barcelona
Periodicidade:
Anual
Redacción:
Barcelona. Barcelona
Imprenta:
Barcelona. Barcelona.
Contido:
Boletín informativo editado pola sociedade O Penedo de Barcelona.