Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista editada por el Centro Orensano de Buenos Aires

Lema:
Seguide a miña enseña i-ouvide a miña voz (Curros Enríquez)
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1941
Colaboración
S. Gallego; Tomás Fernández; Castelao; Antón Alonso Ríos; Rodolfo Prada;
Idioma:
Bilingüe, con predominio do galego polos numerosos textos literarios
Formato:
27 x 18 cm
Extensión:
40 páxinas
Redacción:
Belgrano, 2186. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación editada polo Centro Orensano. "RONSEL, es nuestra revista. En ella quedará la marca indeleble de nuestro trabajo en pro de la cultura gallega. En ella se recopilarán todas las manifestaciones culturales que se realicen en esta casa orensana cuyas puertas están abiertas de par en par, para toda la colectividad gallega y para todos los argentinos y hombres libres del mundo, que gusten de nuestras cosas y de nuestra amistad". Realiza unha breve descrición das actividades realizadas pola institución desde a súa fundación, presentando tamén os seus obxectivos. Inclúe diversos traballos de creación literaria e colaboracións de personalidades galeguistas que reflexionan sobre o papel da colectividade emigrada, e de Castelao ("Verbas de chumbo")
Ilustracións:
Poucas: algunhas fotografías de actos societarios ou lugares de Ourense e tamén reproducións de pinturas
Publicidade:
Abundante, distribuída por toda a publicación. Practicamente todas as páxinas pares están cheas de anuncios de negocios de todo tipo (hostalaría, construción, funerarias, florerías, gasolineiras, aseguradoras, xoiarías, grandes almacéns etc.)
Relacionadas:
Orensano, El. 1944 (Outro voceiro da mesma sociedade.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1941: n.º 1