Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Órgano del Centro Gallego de Barcelona

Entidade editora:
Lugar:
Barcelona
Época:
5ª época
Inicio:
1986
Fin:
1989
Dirección
Manuel Vázquez Fernández;
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
29,5 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 36 e 58 páxinas
Redacción:
Barcelona. Barcelona
Imprenta:
Barcelona. Barcelona.
Contido:
Quinta época da publicación oficial do Centro Gallego de Barcelona.
Ilustracións:
Aparecen numerosos debuxos: retratos, motivos galegos e outros debuxos acompañando aos artigos. Tamén inclúen reproducións de cadros de artistas galegos, fotografías do local social, da directiva e dos actos do Centro.
Publicidade:
Aumenta o número de anuncios e a diversidade dos negocios que se publicitan.
Relacionadas:
Alborada. [2ª época], 1952 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.); Alborada. [3ª época], 1961 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.); Alborada. [4ª época], 1974 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.); Alborada. [6ª época], 1995 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1987: n.º 3
1989: xuño-xullo