Repertorio da prensa da emigración galega

----

El Miliciano Gallego

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano del Cuarto Batallón de la Primera Brigada Mixta de Líster

Lugar:
Madrid
Inicio:
1936
Fin:
1937
Colaboración
Herrera Petere; Puente; Enrique Líster; Rafael Dieste; Ramón Cabanillas; Santiago Álvarez;
Idioma:
Bilingüe
Extensión:
4
Redacción:
Madrid. Madrid
Imprenta:
Madrid. Madrid.
Contido:
Publicación política antifascista editada durante a Guerra Civil. Tamén inclúe artigos de carácter cultural e traballos de creación literaria.
Ilustracións:
Contén debuxos e fotografías