Repertorio da prensa da emigración galega

----

Boletín Informativo de la Asociación Hijos de Silleda

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1970
Colaboración
Adriano Álvarez Cruces; Alberto José Manuel Muras; J. Fernández Míguez;
Sinatura de artigos reproducidos
Rosalía de Castro;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Extensión:
Variable, entre 12 e 16 páxinas
Redacción:
Moreno, 1949. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación societaria, editada coa finalidade de informar das actividades realizadas pola entidade e das novas sociais. Tamén inclúe noticias da actualidade de Silleda, algúns artigos de temática variada e colaboracións literarias
Ilustracións:
Escasas, algún retrato e fotografías de sociedade
Publicidade:
Abundante, anuncios de establecementos comerciais, profesionais, produtos de consumo etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1979
1983: n.º 24