Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Órgano de la Sociedad Pro Escuela en Bandeira: Continuación de Fomento de la Instrucción Gallega

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1913
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Redacción:
Bos Aires. Arxentina
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Esta publicación é a continuación do xornal Fomento de la Instrucción Gallega, editadas ambas as dúas pola sociedade Pro-Escuela en Bandeira, como órgano oficial da entidade para informar sobre o labor societario e ao mesmo tempo achegar aos socios as novas da localidade natal e de Galicia. Conta con colaboración literarias e divulgativas de carácter pedagóxico.
Relacionadas:
Fomento de la Instrucción Gallega. 1909 (Editadas pola mesma sociedade, Pro-Escuela en Bandeira, Lux é continuadora de Fomento...);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1913: n.º 1