Repertorio da prensa da emigración galega

----

Centro Galego Nós de Sabadell

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

20 Aniversario

Lugar:
Sabadell
Inicio:
1998
Fin:
[1998]
Dirección
Xulio Couxil Vázquez;
Colaboración
Antonio Albás; Esperanza Brañanoba Gallego; Henrique Fernández; Jordi Bordés; Fina Casalderrey;
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Galego, con textos en castelán e catalán
Formato:
Revista, Cor. 30 x 21cm.
Extensión:
92 páxinas
Financiamento:
Secretaria Xeral de Relacións coas Comunidades Galegas do Exterior
Redacción:
Fernando Poo, 34. 08205. Sabadell
Imprenta:
APIPE, Sabadell. Barcelona.
Contido:
Esta publicación está editada polo Centro Galego Nós de Sabadell con motivo do seu 20º aniversario fundacional. Contén numerosos saúdos de políticos e persoeiros da vida pública galega e catalá; ademais fan un percorrido histórico da sociedade e informan sobre os seus proxectos de futuro. Na sección «Desde Galicia e desde aquí» hai numerosas colaboracións literarias e ensaios sobre a situación dos galegos en Cataluña.
Ilustracións:
Numerosas fotografías de actos societarios e tamén retratos de políticos e personalidades.
Publicidade:
Non ten, agás na contraportada cun anuncio a toda páxina dunha marca de reloxos.
Relacionadas:
Nós. 1999 (Publicación da mesma entidade); Galicia avui - Galicia hoxe. [1ª época], 2001 (Publicación vinculadas coa mesma entidade);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1998: XX aniversario