Repertorio da prensa da emigración galega

----

Galicia y Madrid

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Periódico mensual de Galicia en Madrid. El escaparate de Galicia en Madrid.

Entidade editora:
Lugar:
Madrid
Época:
1ª época
Inicio:
1998
Dirección
Manuel Lombao;
Colaboración
Alejandro Hidalgo; Borja Ladrero; Marta de la Cruz; Montse Mera; O Sochantre; Rafael Varela; Guillermo Campos; Jose Antonio Garcia Cotarelo; Jose Cimadevila;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán/Galego
Formato:
B/N. 42 x 30 cm
Extensión:
20
Prezo:
200 pesetas
Redacción:
Carretas, 14, 3º. Madrid
Imprenta:
Madrid. Madrid.
Contido:
Publicación mensual da colonia galega de Madrid onde aparecen informacións de Galicia e algunha, as menos, das actividades dos galegos na capital de España. Consta de editorial, entrevistas, Centro Gallego, e Gallegos en Madrid.
Ilustracións:
Fotografías de personalidades de Galicia
Publicidade:
Distribuída polo xornal cun anuncio por páxina
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1998: n.º 1-4
1999: verán