Repertorio da prensa da emigración galega

----

Boletín Informativo de la Casa de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Fuerteventura
Inicio:
2000
Colaboración
A. César Lendoiro; Antonio Queijeiro; Ramón Pena Deus;
Idioma:
Bilingüe
Formato:
Pasquín. B/N. 21 x 15 cm.
Extensión:
6 páxinas
Prezo:
Gratuíto
Redacción:
Castillo Suites, local 4. Fuerteventura
Imprenta:
S.G.A, Fuerteventura. As Palmas.
Contido:
Boletín societario onde se informa das diversas actividades da Casa de Galicia de Fuerteventura, con noticias sobre Galicia, pequenos artigos sobre a nosa cultura, gastronomía, poemas etc.
Ilustracións:
Fotografía da Xunta directiva e algún retrato.
Publicidade:
Non ten.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2000: n.º 1 (outubro)