Repertorio da prensa da emigración galega

----

Estudios Gallegos

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista Quincenal de Lenguaje, Fianza y Turismo

Lema:
Prescindir de los intereses de los hombres para atender solamente a los del país.
Lugar:
Madrid
Inicio:
1915
Fin:
1916
Dirección
Aurelio Ribalta;
Colaboración
A. Zapata García; Aurelio Ribalta; Luis Porteiro; Rodrigo Sanz; Andrés Martínez Salazar; Eugenio López Aydillo; Gonzalo López Abente; Salvador Cabeza de León; Victoriano Taibo;
Ilustración
Castelao;
Xefatura de redacción
Ramón Martínez de la Riva;
Periodicidade:
(n.º 1-14): Quincenal; (n.º 15-22): Mensual
Idioma:
Predominio do castelán, aínda que nos últimos números hai unha maior presenza do galego
Formato:
(n.º 1-14): 23 x 17 cm (n.º 15-22): 31 x 21 cm
Extensión:
(n.º 1-2): 16 (n.º 3-14): 24 (n.º 15-22): 30-64
Prezo:
(n.º 1-14): mes: 1 pta.; ano: 12 ptas.(n.º 15-22): n.º solto: 50 céntimos; 10 números: 5 ptas.
Redacción:
Teruel, 14 Hotel. Madrid
Imprenta:
Madrid. Madrid.
Contido:
Publicación creada coa finalidade de "estudiar y dar a conocer cuantos elementos activos y fecundos hay en Galicia". Contén informacións da actualidade galega ("Crónica Gallega") e diferentes traballos sobre Galicia, nos que aborda aspectos como a agricultura e a economía ("Finanzas"), o mundo cultural, a lingua e a literatura ("Poetas de Onte", "Poetas de Hoxe", "Libros Gallegos", "Bibliografía"), a arte, o turismo ("Turismo Gallego), os deportes ("Notas Deportivas"), etc. Ademais inclúe numerosas referencias e novas sobre galegos residentes no exterior, principalmente en América ("Ecos de América Gallega")
Ilustracións:
Ata o número 14 son escasas, inclúe fotografías de monumentos e paisaxes galegas, reproducións de obras artísticas, e na portada, agás en 5 números, reproduce un debuxo de Castelao. A partir do n.º 15 non ten practicamente ilustracións
Publicidade:
Importante presenza de anuncios, maioritariamente de establecementos comerciais galegos, localizados tanto en Madrid coma en Galicia.