Repertorio da prensa da emigración galega

----

As Xeitosiñas

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Misión Católica de Lengua Española

Lugar:
Zúrich
Época:
1ª época
Inicio:
[2001]
Fin:
[2001]
Dirección
Jacinto Simón;
Colaboración
Fernando Amarelo de Castro; José Antonio García;
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Bilingüe
Formato:
Folleto. Cor. 21 x 14'5 cm.
Extensión:
32 páxinas
Redacción:
Brandschenkestr, 14. Zúrich
Imprenta:
Zúrich. Zúrich.
Contido:
Con motivo do XX aniversario do grupo folclórico galego As Xeitosiñas, integrado na Misión Católica de Zürich, edítase este boletín para facer un percorrido pola súa traxectoria nestes anos. Aparece tamén o programa de actividades para a celebración deste aniversario, cunha xuntanza e festa na que participaron numerosas asociacións galegas de Suíza como o Centro Galego de Zug, o de Sion, Basel, Lucerna, Berna, Xenebra etc.
Ilustracións:
Fotografías de grupos de gaitas e baile galego das diferentes asociacións galegas en Suíza
Publicidade:
Numerosos anuncios de todo tipo de negocios distribuídos por toda a revista (bares, restaurantes, banca etc.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2001: XX aniversario