Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Boletín Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas

Lugar:
Santiago de Compostela
Época:
1ª época
Inicio:
1990
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Galego
Formato:
Revista. B/N. 29 x 19'5 cm
Extensión:
4-10
Prezo:
Gratuíta
Financiamento:
Xunta de Galicia. Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas.
Redacción:
Santiago de Compostela. Santiago de Compostela
Imprenta:
Venus Artes Gráficas, A Coruña. A Coruña.
Contido:
É unha revista sobre a emigraciíon editada pola Xunta de Galicia coas novas que lle poden interesar aos emigrantes.
Observacións:
Reproduce artigos doutros xornais galegos como O Correo Galego
Ilustracións:
Fotografias das visitas de Manuel Fraga e Fernando Amarelo de Castro a América
Publicidade:
Non ten
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1992: n.º 26 (novembro)
1993: n.º 31 (abril)
1994: n.º 40-51
1995: n.º 52, 53, 55, 58-63
1996: n.º 64, 66, 68, 75
1997: n.º 76-78, 81-82, 85-87
1998: n.º 88-90; 92-99
1999: n.º 100-105
2000: n.º 116-121, 124
2001: n.º 125, 126-130, 133