Repertorio da prensa da emigración galega

----

Reporte Ourensán

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Caracas
Dirección
Álvaro Gómez;
Colaboración
Fernando Amarelo de Castro; Javier Rodríguez Casmartiño;
Periodicidade:
Na primeira etapa: mensual. Na segunda: cuadrimestral
Idioma:
Castelán
Formato:
Revista, 27'5 x 21 cm. Na primeira etapa en branco e negro e na segunda en cor
Extensión:
Entre 18 e 22 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Redacción:
Caracas. Venezuela
Imprenta:
Caracas. Venezuela.
Contido:
Publicación societaria que informa aos socios sobre as actividades que leva a cabo a sociedade, contemplando sempre as necesidades dos seus socios.
Observacións:
Esta publicación ten dúas etapas. Unha nos anos 90 do pasado século e unha segunda etapa que comeza en 2007, cunha edición máis coidada.
Ilustracións:
Fotografías dos actos sociais e dos membros da directiva
Publicidade:
Anuncios de negocios nas dúas últimas páxinas nas que aparece un directorio coas empresas colaboradoras. Na segunda etapa da publicación os anuncios publicitarios están espallados por toda a revista.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1998: maio
2007: maio-agosto