Repertorio da prensa da emigración galega

----

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Número extraordinario a propósito do 25 de xullo de 1935

Lugar:
A Habana
Inicio:
1935
Fin:
1935
Sinatura de artigos reproducidos
Rosalía de Castro;
Colaboración
Antonio Blanco Porto; José García Acuña; Uxío Carré Aldao;
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Castelán
Formato:
27 x 20 cm.
Extensión:
33 páxinas
Redacción:
Compostela, 78. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Rememora a fundación da sociedade e sinala os actos que está a levar a cabo para celebrar esta data.
Ilustracións:
Fotografías da colectividade e debuxos
Publicidade:
Abundante de negocios da Habana