Repertorio da prensa da emigración galega

----

Revista Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
José Clemente Paz
Colaboración
Alicia López; Javier Pazos Lachiondo; Luciano Sánchez F. De la Vega; Tomás López López;
Idioma:
Castelán
Formato:
Pasquín, 22 x 18 cm.
Extensión:
22 páxinas
Redacción:
Presidente Perón, 4732 1º Ofic. 2. José Clemente Paz
Imprenta:
José Clemente Paz. José Clemente Paz.
Contido:
Prensa que informa sobre os actos e os acontecementos internos da sociedade.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Abundante
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1998: n. 1, 2
1999: n. 3, 5
2000: n. 6, 7, 8