Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Folla Voandeira

Lugar:
Alcalá de Henares
Época:
1ª época
Inicio:
2000
Dirección
Lorenzo de Andrés;
Colaboración
Mercedes Santomé; Miguel Anxo Areses Martín; Óscar Fernández Bouza; Xesús Tenorio; Xosé Andrés López González; Cesáreo González; Uxío Novoneyra;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Galego
Formato:
30 x 21 cm
Extensión:
Variable, entre 16 e 45 páxinas.
Imprenta:
Alcalá de Henares. Madrid.
Contido:
O que se pretende con esta revista é defender o galego e a cultura galega en Madrid
Ilustracións:
Debuxos escaneados
Publicidade:
De negocios de Alcalá de Henares, repartida por toda a revista
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2000: n.º 1
2003: n.º 5
2004: n.º 6
2006: n.º 8
2010: n.º 11