Repertorio da prensa da emigración galega

----
Lugar:
Bos Aires
Dirección
Eduardo R. García Chorén;
Asesoramento
Eduardo R. García Chorén;
Colaboración
Fernando Alfredo Iglesias; Juan G. Iglesias Pelizza;
Periodicidade:
Variable
Idioma:
Castelán
Formato:
Revista. Cor. 28 x 20 cm.
Extensión:
32 páxinas
Redacción:
Moreno, 1949. Bos Aires
Imprenta:
Cogtal, Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Esta publicación societaria está destinada a informar aos emigrantes do concello de Vila de Cruces, residentes en Bos Aires, sobre as actividades sociais; ademais aparecen artigos sobre Galicia e o seu concello natal.
Ilustracións:
Fotografías de Vila de Cruces e de actos sociais
Publicidade:
Abundante por toda a revista, sobre todo de bares e restaurantes
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1961: n.º 10-25, n.º especial Bodas de Prata
2000: novembro